Aday Adayı Birinci Görüşme

Bayilik aday adayı ile ilk tanışma toplantısı yapılır. Ardından BAYİLİK BİLGİ ANKETİ doldurulur. Bayilik aday adayının soruları cevaplandırılır.

1’inci görüşmeden sonraki 1 hafta içinde ankette verilen bilgiler değerlendirilir. Bu süre boyunca firma ile ilgili bazı ek bilgiler talep edilebilir. Bu bilgilere göre finansal analiz ve değerlendirme yapılır.

Aday adayının finansal ve hukuksal durumu bayilik değerlendirme komisyonumuz tarafından incelenir ve olumlu ise adaya yazılı (e-mail) ve sözlü (telefon) olarak başvurusunun onaylandığı bildirilir. Bildirimi alan bayi 3 iş günü içerisinde taahhütname bedelini öder.

Bayilik Adayı Statüsüne Geçiş

Taahhütname ödemesi yapıldığında bayilik aday statüsü kazanılır ve 2’inci görüşmeye davet edilir. 2’ inci görüşmede eğer var ise kendi yeri yok ise lokasyon analizi ile tespit edilen bölgeler hakkında ön değerlendirmeler yapılır, bayii adayı ile fikir alışverişinde bulunulur. Bayilik adayına işleyiş hakkında detaylı bilgi ve eğitim verilir. Adaya 1 adet bayilik yönetimi ve işletme kılavuzu kopyası verilir.

Aday Yer Seçimi

2’inci görüşme neticesinde tespit edilen bölgelerde yapılan saha çalışmaları neticesinde belirlenen mekânlar Kahve Molası’nın onayına sunulur. Onay alan mekânlar için minimum taslak mimari proje bedelleri tespit edilir. Minimum taslak mimari proje bedelleri bayilik adayı tarafından 3 iş günü içerisinde ödenir.

Kesin Yer Seçimi

Ödeme ardından belirlenen tüm mekânlar için taslak projeler Kahve Molası tarafından üretilir ve bayilik adayına sunulur. Projelerin mimari maliyet değerlendirme toplantısı yapılır varsa revizyon talepleri değerlendirilir ve bir mekan seçimi yapılır.

Bayilik Sözleşmesi

Kafe lokasyonu kesinleşip yer kiralaması yapıldığında, aday ile bayilik sözleşmesi imzalanır. Nihai mimari bedeli ve 5 yıllık franchising bedeli sözleşme imzalandıktan hemen sonra uygun ödeme araçları ile tahsil edilir.

Kafe Kurulumu

Bayilik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte kafe kurulum çalışması başlatılır. Kurulum tamamlanıncaya kadar bayilik kafe altyapısı ile ilgili yapması gereken sözleşmeleri (elektrik, su, telefon, doğalgaz, maliye, internet, müzik yayın vb.) tamamlar.

Personel Temini

Kafe kurulumu başladığı anda Kahve Molası tarafından eleman temini başlatılır ve bulunan elemanlara eğitimler verilir

Ön Açılış

İstenen seviyede ve hizmet verecek şekilde kafe kurulumu ve eleman temini tamamlandığında, iş programında daha önce belirlenen tarihe göre ön açılış yapılır.

Son Açılış

1 ayı geçmeyecek şekilde kafenin tüm eksikleri tamamlanarak kesin açılış yapılır ve bayiinin yükümlülüklerinin tamamı başlatılmış olur. Ön açılış ile son açılış arasındaki sürede, bayii ile birlikte belirlenecek bir açılış organizasyonu gerçekleştirilir.

Operasyon Süreci

Son açılış ile birlikte bayii’nin operasyonel yükümlülükleri tam olarak başlar